elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
A+
A-
Czwartek 26.11.2020
Jesteś tutaj:

Status prawny

Przedszkole jest placówka publiczną, oświatowo-wychowawczą.

Organ prowadzący: Gmina Gizałki

Organ sprawujacy nadzór pedagogiczny: Wielkopolski Kurator Oświaty za pośrednictwem dyrektora Delegatury w Kaliszu

 

Działalność placówki regulują nastepujące akty prawne i dokumenty:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz. 59 i 949)
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1943,1954,1985, 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949,1292)
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189)
  • Statut Przedszkola Publicznego Smerfy W Nowej Wsi

Informacje o artykule

Data utworzenia: 01.01.2018
Lista załączników: 1
Liczba wyświetleń: 463
Dodał:
Edytował: Administrator
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
20.04.2018
13:39:39
edycja
Administrator
Status prawny
20.04.2018
10:50:28
edycja
Administrator
Status prawny
18.04.2018
14:30:08
edycja
Administrator
Status prawny