elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
A+
A-
Czwartek 26.11.2020

Przedmiot działalności i kompetencje

           Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie Podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Dz.U. z 2017 r.

poz. 356) celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Realizowane przez proces opieki, wychowania i nauczania. Umożliwia ono

dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doswiadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.

          Cel określony w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego Przedszkole Publiczne Smerfy realizuje poprzez:

  • realizację wybranych i dostosowanych do grupy programów wychowania przedszkolnego,
  • zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w czasie od godz.9.00- 14.00,
  • przeprowadzanie rekrutacji do przedszkola w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
  • zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

Szczegółowe cele i zadania przedszkola określa Statut.

Informacje o artykule

Data utworzenia: 20.04.2018
Lista załączników: 1
Liczba wyświetleń: 240
Dodał: Administrator
Edytował: Administrator
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
20.04.2018
11:34:34
edycja
Administrator
Przedmiot działalności i kompetencje
20.04.2018
11:33:24
edycja
Administrator
Przedmiot działalności i kompetencje
20.04.2018
10:52:45
dodanie
Administrator
Przedmiot działalności i kompetencje