elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
A+
A-
Czwartek 26.11.2020

Zasady funkcjonowania

 

  1. SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Przedszkole przyjmuje załatwia sprawy dotyczące edukacji, kadr, finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

  • dokumentację kancelaryjną- wg Instrukcji kancelaryjnej
  • dokumentację kadrową i finansową wg odrębnych przepisów

Sprawy można załatwiac ustnie lub pisemnie.

Sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia trudności.

 

2. TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW:

A) Przyjęcie lub wypisanie dziecka z przedszkola, zaświadczenia, wydawanie decyzji administracyjnych, opinii, sprawy organizacyjne:

  • dyrektor przedszkola ( w każdy poniedziałek i piątek w godzinach 7.00-12.00)
  • upoważniony przez dyrektora pracownik ( w każdym dniu w godzinach 8.00-16.00)

B) Opłaty za przedszkole:

  • wpłaty u Intendentki do 15-ego każdego miesiąca w godzinach 8.00-10.00 i 14.00-16.00

C) Bieżące informacje o dziecku:

  • nauczycielki poszczególnych grup

D) Konsultacje indywidualne dla rodziców:

  • w każdym czasie poza godzinami dydaktycznymi nauczyciela, po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem.

E) Przyjmowanie skarg i wniosków:

  • zgodnie z Procedurą przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 

Informacje o artykule

Data utworzenia: 20.04.2018
Lista załączników: 1
Liczba wyświetleń: 289
Dodał: Administrator
Edytował: Administrator
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
20.04.2018
14:45:21
edycja
Administrator
Zasady funkcjonowania
20.04.2018
14:44:22
edycja
Administrator
Zasady funkcjonowania
20.04.2018
14:40:25
edycja
Administrator
Zasady funkcjonowania
20.04.2018
14:16:19
edycja
Administrator
Zasady funkcjonowania
20.04.2018
14:16:00
dodanie
Administrator
Zasady funkcjonowania